Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu

Poświęcamy wiele uwagi w naszej firmie społecznej odpowiedzialności biznesu: jesteśmy przekonani, że nasi klienci doceniają uczciwe traktowanie przez nas pracowników, których umiejętności i zaangażowanie są do ich dyspozycji, i którym można w pełni zaufać wpuszczając ich do swojego biura czy domu.

Wszystkie zatrudnione u nas osoby posiadają ubezpieczenie zdrowotne, są uczciwie opłacane, a narzędzia jakimi pracują są dobierane pod kątem ergonomii i bezpieczeństwa. Pracownicy są systematycznie szkoleni i zmotywowani do wykonywania swoich obowiązków. 

Naszym klientom gwarantujemy pełną dyskrecję i poufność. W podpisywanych umowach zawieramy stosowne klauzule.